Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cat

Bản dịch

mèo, con mèo, chú mèo

We
have
a
cat
and
a
dog
.

Chúng tôi có một con mèo và một con chó.

Có 48 lời bình

We
have
a
cat
.

Chúng tôi có một con mèo.

Có 8 lời bình

He
has
a
cat
.

Anh ấy có một con mèo.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu