Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

castle

Bản dịch

lâu đài

In
the
castle
,
she
wears
a
pink
dress
.

Trong tòa lâu đài, cô ấy mặc một chiếc đầm màu hồng.

Có 4 lời bình

Today
we
see
the
whole
castle
.

Hôm nay chúng tôi thấy toàn bộ tòa lâu đài.

Có 4 lời bình

We
sleep
in
a
castle
.

Chúng tôi ngủ trong một tòa lâu đài.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu