Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

case

Bản dịch

trường hợp, hoàn cảnh, ca

In
this
case
,
call
the
police
.

Trong trường hợp này, hãy gọi cho cảnh sát.

Có 17 lời bình

That
is
not
my
case
.

Đó không phải là trường hợp của tôi.

Có 47 lời bình

In
this
case
,
call
the
police
.

Trong trường hợp này, hãy gọi cho cảnh sát.

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu