Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

career

Bản dịch

sự nghiệp

He
loves
his
career
.

Anh ấy yêu sự nghiệp của mình.

Có 17 lời bình

I
want
to
have
a
career
.

Tôi muốn có một sự nghiệp.

Có 40 lời bình

I
love
my
career
.

Tôi yêu sự nghiệp của tôi.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu