Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

car

Bản dịch

xe, xe hơi, ô tô

There
is
a
man
in
the
car
.

Có một người đàn ông trong chiếc xe hơi.

Có 1 lời bình

I
design
a
car
.

Tôi thiết kế một chiếc xe hơi.

Có 6 lời bình

A
car
from
Germany

Một cái xe hơi từ nước Đức

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu