Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

captain

Bản dịch

thuyền trưởng, đội trưởng, chỉ huy

He
is
the
captain
.

Anh ấy là thuyền trưởng.

Có 22 lời bình

I
am
the
captain
.

Tôi là thuyền trưởng.

Có 23 lời bình

Who
is
the
captain
?

Ai là thuyền trưởng?

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu