Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

capital

Bản dịch

thủ đô

It
is
the
capital
of
our
country
.

Nó là thủ đô của đất nước chúng tôi.

Có 9 lời bình

The
castle
is
in
the
capital
of
Spain
.

Lâu đài ở thủ đô của Tây Ban Nha.

Có 10 lời bình

The
capital

Thủ đô

Có 17 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu