Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cannot

Bản dịch

I
cannot
read
her
mind
.

Tôi không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy.

Có 20 lời bình

I
cannot
buy
your
love
.

Tôi không thể mua được tình yêu của bạn.

Có 23 lời bình

She
cannot
feel
this
.

Cô ấy không thể cảm thấy điều này.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu