Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

candidate

Bản dịch

ứng viên, ứng cử viên, người ứng cử

I
like
the
other
candidate
more
.

Tôi thích người ứng cử khác hơn.

Có 5 lời bình

That
candidate
is
not
nice
.

Ứng viên đó thì không tốt.

Có 4 lời bình

The
candidates
have
to
be
citizens
.

Những ứng viên phải là những người công dân.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu