Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

can

Bản dịch

có thể

Can
I
leave
a
message
?

Tôi có thể để lại một lời nhắn không?

Có 1 lời bình

Nobody
can
find
it
.

Không ai có thể tìm thấy nó.

Có 5 lời bình

Can
I
help
you
?

Tôi có thể giúp bạn không?

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu