Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

came

Bản dịch

đã đến, đã đi đến, đến

Chia động từ của come

He
came
from
far
away
.

Anh ấy đã đến từ nơi xa.

Có 16 lời bình

You
all
came
!

Tất cả các bạn đã đến!

Có 16 lời bình

They
recently
came
.

Họ vừa mới tới.

Có 13 lời bình

Tất cả thể động từ của come

ngôihiện tạiquá khứ
Icomecame
he/she/itcomescame
you/we/theycomecame

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu