Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

calling

Bản dịch

gọi, gọi điện, cuộc gọi

Chia động từ của call

Calling
your
mother
is
a
good
idea
.

Gọi điện cho mẹ bạn là một ý kiến hay.

Có 5 lời bình

I
did
not
hear
you
calling
.

Tôi đã không nghe thấy bạn gọi điện.

Có 3 lời bình

Thank
you
for
calling
.

Cảm ơn vì cuộc gọi.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của call

ngôihiện tạiquá khứ
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu