Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

called

Bản dịch

gọi, đã gọi, gọi là

Chia động từ của call

She
called
yesterday
.

Cô ta đã gọi vào hôm qua .

Có 2 lời bình

I
called
my
mother
.

Tôi đã gọi cho mẹ của tôi.

Có 8 lời bình

He
just
called
.

Anh ấy vừa mới gọi.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của call

ngôihiện tạiquá khứ
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu