Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

call

Bản dịch

gọi, cuộc gọi

Please
call
him
.

Làm ơn gọi cho anh ấy.

Có 16 lời bình

They
call
the
police
.

Họ gọi cho cảnh sát.

Có 5 lời bình

Call
the
doctor
!

Gọi bác sĩ đi!

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của call

ngôihiện tạiquá khứ
Icallcalled
he/she/itcallscalled
you/we/theycallcalled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu