Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

cabinet

Bản dịch

tủ

The
cabinet
is
next
to
the
table
.

Cái tủ ở kế bên cái bàn.

Có 3 lời bình

The
cabinet
is
pink
.

Cái tủ thì màu hồng.

Có 30 lời bình

The
cabinet
is
open
.

Cái tủ thì mở.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu