Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

by

Bản dịch

bằng, bởi, cạnh

He
walks
by
her
.

Anh ấy đi bộ ngang qua cô ấy.

Có 78 lời bình

She
walks
by
me
.

Cô ấy đi bộ ngang qua tôi.

Có 26 lời bình

The
milk
is
by
the
cheese
.

Sữa thì ở cạnh pho mát.

Có 77 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu