Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

buy

Bản dịch

mua

Today
I
want
to
buy
a
book
.

Hôm nay tôi muốn mua một quyển sách.

Có 5 lời bình

Remember
to
buy
some
milk
!

Nhớ mua một ít sữa!

Có 8 lời bình

What
do
you
want
to
buy
?

Bạn muốn mua gì?

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu