Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

business

Bản dịch

kinh doanh, việc kinh doanh, công việc

She
has
a
new
business
.

Cô ấy có một công tác mới.

Có 4 lời bình

She
is
doing
a
business
trip
.

Cô ấy đang đi công tác.

Có 4 lời bình

Business
is
business
.

Công việccông việc.

Có 23 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu