Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bus

Bản dịch

xe buýt, bus

Which
bus
goes
to
the
hotel
?

Xe buýt nào đi đến khách sạn?

Có 22 lời bình

No
,
I
go
by
bus
.

Không, tôi đi bằng xe buýt.

Có 12 lời bình

Where
is
the
bus
station
?

Trạm xe buýt ở đâu ?

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu