Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

build

Bản dịch

xây, xây dựng, làm

I
hope
to
build
a
new
house
next
year
.

Tôi hi vọng xây một ngôi nhà mới năm sau.

Có 1 lời bình

We
need
to
build
a
house
.

Chúng tôi cần xây một ngôi nhà.

Có 5 lời bình

He
loves
to
build
.

Anh ấy yêu thích xây dựng.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu