Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

budget

Bản dịch

kinh phí, ngân sách

We
need
a
budget
for
our
family
.

Chúng tôi cần một ngân sách cho gia đình chúng tôi.

Có 3 lời bình

The
budget
for
the
new
school
is
not
enough
.

Ngân sách cho ngôi trường mới thì không đủ.

Có 8 lời bình

The
budget

Ngân sách

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu