Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

breakfast

Bản dịch

bữa sáng, điểm tâm

The
girls
eat
breakfast
.

Những cô gái ăn bữa sáng.

Có 17 lời bình

The
woman
eats
breakfast
.

Người phụ nữ ăn bữa sáng.

Có 10 lời bình

You
eat
breakfast
.

Bạn ăn bữa sáng.

Có 35 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu