Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

break

Bản dịch

vỡ, phá, phá vỡ

You
are
going
to
break
the
window
.

Bạn sẽ phá vỡ cửa sổ.

Có 8 lời bình

The
string
is
going
to
break
.

Sợi dây sẽ đứt.

Có 16 lời bình

He
will
break
the
glass
.

Anh ấy sẽ làm vỡ cái ly.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu