Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bread

Bản dịch

bánh mì

He
eats
bread
.

Anh ấy ăn bánh mì.

Có 72 lời bình

She
eats
bread
.

Cô ấy ăn bánh mì.

Có 127 lời bình

I
eat
bread
.

Tôi ăn bánh mì.

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu