Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

brand

Bản dịch

nhãn, nhãn hiệu, thương hiệu

I
trust
this
brand
of
computers
.

Tôi tin thương hiệu của những máy tính này.

Có 1 lời bình

The
brand
is
a
success
.

Thương hiệu là một sự thành công.

Có 7 lời bình

This
is
an
expensive
brand
.

Đây là một nhãn hiệu đắt tiền.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu