Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

brain

Bản dịch

não, bộ não, bộ óc

This
animal
has
a
brain
.

Con vật này có một bộ não.

Có 1 lời bình

The
brain
is
in
the
head
.

Bộ não ở trong đầu.

Có 3 lời bình

This
animal
has
a
brain
.

Con vật này có một bộ não.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu