Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boys

Bản dịch

cậu bé (số nhiều)

The
boys
eat
an
apple
.

Những cậu bé ăn một quả táo.

Có 45 lời bình

The
boys
eat
bread
.

Những cậu bé ăn bánh mì.

Có 87 lời bình

The
boys
drink
water
.

Những cậu bé uống nước.

Có 43 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu