Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boyfriend

Bản dịch

bạn trai

No
,
he
is
not
my
boyfriend
.

Không, anh ấy không phải là bạn trai của tôi.

Có 18 lời bình

My
boyfriend
never
drinks
beer
.

Bạn trai của tôi không bao giờ uống bia.

Có 28 lời bình

Do
you
have
a
boyfriend
?

Bạn có một người bạn trai phải không?

Có 67 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu