Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boy

Bản dịch

cậu bé, thằng nhóc

I
am
a
boy
.

Tôi là một cậu bé.

Có 47 lời bình

A
boy

Một cậu bé

Có 208 lời bình

Boy

Cậu bé

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu