Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bowl

Bản dịch

bát, tô

The
apples
in
the
bowl
are
dirty
.

Những quả táo ở trong thì bẩn.

Có 4 lời bình

The
fruit
is
in
the
bowl
.

Trái cây ở trong bát.

Có 11 lời bình

I
have
a
bowl
of
soup
.

Tôi có một chén súp.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu