Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bottle

Bản dịch

chai, bình

A
bottle
of
wine
please
.

Làm ơn cho một chai rượu vang.

Có 9 lời bình

He
writes
on
the
bottle
.

Anh ấy viết lên cái chai.

Có 6 lời bình

The
oil
is
in
the
bottle
.

Dầu ở trong cái chai.

Có 7 lời bình

Tất cả thể động từ của bottle

ngôihiện tạiquá khứ
Ibottlebottled
he/she/itbottlesbottled
you/we/theybottlebottled

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu