Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

both

Bản dịch

cả, cả hai, đều

Both
sisters
are
very
beautiful
.

Cả hai chị em gái thì rất xinh đẹp.

Có 3 lời bình

Both
brothers
are
still
alive
.

Cả hai người anh đều vẫn còn sống.

Có 5 lời bình

Both
of
them
drink
coffee
.

Cả hai người họ đều uống cà phê.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu