Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boss

Bản dịch

sếp, người chủ

She
sees
her
boss
as
a
father
.

Cô ấy coi sếp mình như một người cha.

Có 8 lời bình

Luis
is
our
boss
.

Luis là sếp của chúng tôi.

Có 6 lời bình

He
is
my
boss
.

Ông ấy là ông chủ của tôi.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu