Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

born

Bản dịch

sinh ra

I
was
born
in
this
house
.

Tôi đã được sinh ra trong căn nhà này.

Có 21 lời bình

He
was
born
here
.

Anh ấy đã được sinh ra ở đây.

Có 11 lời bình

Where
was
he
born
?

Anh ấy được sinh ra ở đâu?

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu