Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

border

Bản dịch

biên giới, đường biên giới

I
see
the
border
between
the
countries
.

Tôi nhìn thấy đường biên giới giữa các nước.

Có 13 lời bình

We
live
near
the
border
.

Chúng tôi sống gần đường biên giới.

Có 9 lời bình

France
has
a
border
with
Italy
.

Pháp có một đường biên giới với Ý.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu