Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

book

Bản dịch

sách, quyển sách, cuốn sách

The
children
read
a
book
.

Những đứa trẻ đọc một quyển sách.

Có 54 lời bình

He
reads
a
book
.

Anh ấy đọc một cuốn sách.

Có 55 lời bình

She
reads
a
book
.

Cô ấy đọc một quyển sách.

Có 71 lời bình

Tất cả thể động từ của book

ngôihiện tạiquá khứ
Ibookbooked
he/she/itbooksbooked
you/we/theybookbooked

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu