Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

boat

Bản dịch

thuyền, tàu

We
go
in
a
different
boat
.

Chúng tôi đi trong một chiếc thuyền khác.

Có 7 lời bình

My
boat
is
blue
.

Thuyền của tôi thì màu xanh dương.

Có 10 lời bình

We
have
dinner
on
the
boat
.

Chúng tôi ăn tối trên tàu.

Có 3 lời bình

Tất cả thể động từ của boat

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu