Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

board

Bản dịch

ban, hội đồng, ủy ban

There
were
two
women
on
board
.

Đã có hai phụ nữ ở trong ban.

Có 1 lời bình

The
board
has
ten
members
.

Hội đồng có mười thành viên.

Có 7 lời bình

I
thank
the
board
of
directors
.

Tôi cảm ơn ban giám đốc.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu