Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

blood

Bản dịch

máu

I
went
to
give
my
blood
today
.

Tôi đã đi hiến máu của tôi vào ngày hôm nay.

Có 2 lời bình

Is
that
blood
?

Đó có phải là máu không?

Có 9 lời bình

What
is
your
blood
type
?

Nhóm máu của bạn là gì?

Có 21 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu