Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

birth

Bản dịch

ra đời, sự sinh ra, chào đời

The
birth
of
an
animal

Sự ra đời của một con vật

Có 1 lời bình

What
is
your
date
of
birth
?

Ngày sinh của bạn là gì?

Có 47 lời bình

The
birth

Sự sinh ra

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu