Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

birds

Bản dịch

những con chim

The
birds
eat
fruit
.

Những con chim ăn trái cây.

Có 90 lời bình

The
birds
eat
bread
.

Những con chim ăn bánh mì.

Có 62 lời bình

The
birds
eat
rice
.

Những con chim ăn thóc.

Có 82 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu