Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

big

Bản dịch

lớn, to

I
saw
a
big
black
spider
in
the
yard
.

Tôi đã nhìn thấy một con nhện to màu đen trong sân .

Có 4 lời bình

I
do
not
like
big
cities
.

Tôi không thích những thành phố lớn.

Có 2 lời bình

On
the
big
table
,
there
are
eight
ducks
.

Trên cái bàn lớn, có tám con vịt.

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu