Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

between

Bản dịch

giữa, ở giữa

I
see
your
hat
between
the
dresses
.

Tôi thấy cái mũ của bạn ở giữa những chiếc đầm.

Có 41 lời bình

He
is
between
the
man
and
the
woman
.

Anh ấy ở giữa người đàn ông và người phụ nữ.

Có 73 lời bình

The
cat
is
between
you
and
me
.

Con mèo thì ở giữa bạn và tôi.

Có 152 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu