Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

benefit

Bản dịch

lợi ích

The
benefit
is
small
.

Lợi ích thì nhỏ.

Có 16 lời bình

The
benefit
is
small
.

Lợi ích thì nhỏ.

Có 16 lời bình

What
are
the
benefits
of
this
system
?

Những lợi ích của hệ thống này là gì?

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu