Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

bell

Bản dịch

chuông

I
hear
the
bell
.

Tôi nghe thấy chuông.

Có 6 lời bình

It
is
a
bell
.

Nó là một cái chuông.

Có 7 lời bình

Touch
the
bell
!

Chạm vào cái chuông!

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu