Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

believe

Bản dịch

tin

We
believe
that
she
has
the
answer
.

Chúng tôi tin rằng cô ấy có câu trả lời.

Có 22 lời bình

I
believe
that
they
use
my
name
.

Tôi tin rằng họ sử dụng tên tôi.

Có 50 lời bình

You
are
not
going
to
believe
this
.

Bạn sẽ không tin điều này.

Có 4 lời bình

Tất cả thể động từ của believe

ngôihiện tạiquá khứ
Ibelievebelieved
he/she/itbelievesbelieved
you/we/theybelievebelieved

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu