Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

behavior

Bản dịch

hành vi, cách cư xử, cách đối xử

Since
then
her
behavior
has
been
excellent
.

Kể từ đó hành vi của cô ta đã trở nên tuyệt vời.

Có 2 lời bình

I
am
responsible
for
your
behavior
.

Tôi chịu trách nhiệm về hành vi của bạn .

Có 5 lời bình

What
do
you
think
about
his
behavior
?

Bạn nghĩ gì về cách cư xử của anh ta?

Có 27 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu