Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

begins

Bản dịch

bắt đầu, khởi đầu

Chia động từ của begin

The
party
begins
in
an
hour
.

Buổi tiệc bắt đầu trong vòng một tiếng nữa.

Có 32 lời bình

The
book
begins
with
a
question
.

Cuốn sách bắt đầu với một câu hỏi.

Có 16 lời bình

He
begins
in
America
.

Anh ta bắt đầu ở Mỹ.

Có 21 lời bình

Tất cả thể động từ của begin

ngôihiện tạiquá khứ
Ibeginbegan
he/she/itbeginsbegan
you/we/theybeginbegan

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu