Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

before

Bản dịch

trước, trước khi, trước đây

Now
I
know
even
less
than
before
.

Bây giờ tôi biết thậm chí còn ít hơn trước.

Có 3 lời bình

We
spoke
about
him
before
.

Chúng tôi đã nói về anh ấy trước đây.

Có 11 lời bình

I
saw
her
before
.

Tôi đã thấy cô ấy trước đây.

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu