Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

been

Bản dịch

My
father
has
been
to
Australia
twice
.

Bố của tôi đã đi đến Úc hai lần.

Có 6 lời bình

I
have
been
in
the
library
.

Tôi đã ở thư viện.

Có 1 lời bình

Where
has
she
been
?

Cô ấy đã ở đâu?

Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của be

ngôihiện tạiquá khứ
Iamwas
he/she/itiswas
you/we/theyarewere

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu